89Art Klein Sculptuur Biënnale 2020 gaat door in de Pickery- en de Rodenbachzaal van het Belfort op de Markt te Brugge.
Alle materialen zijn toegelaten zolang ze geen ingreep doen aan het lokaal. (ze mogen ook geen geurhinder veroorzaken). 
De oppervlakte van de sokkel mag max. 1m² bedragen.
Mail uiterlijk voor 1 maart 2020 een foto van de werken waar u wenst mee deel te nemen naar
art89@outlook.be.
foto’s dienen min. 300 dpi (bij A4 formaat) te zijn, daar deze ook gebruikt kunnen worden voor een publicatie bij de tentoonstelling.
Voeg hierbij een omschrijving van uw werk,de afmetingen van uw werk, 
uw curriculum vitae en uw contact gegevens.
* Prijs van deelname : € 35- per werk. (min. 5 werken per deelnemer)
De deelnameprijs wordt pas betaald na onze bevestiging tot deelname.
Indien u dit wenst wordt er mits bijdrage van 90 euro een rollup banner gemaakt met uw werk, cv en contactgegevens. Deze wordt uw eigendom na de Biënnale. Vanaf 10 werken ontvangt u deze banner gratis.
Wat bieden wij:
* De mogelijkheid om uw werk op een unieke locatie tentoon te stellen
* toezicht tijdens de tentoonstelling gebeurt door 89 Art.
* Publiciteit voor de tentoonstelling
* Publicatie met alle deelnemende kunstenaars (1 gratis ex. per deelnemer)
*Geen commissie op de verkoop.
Voorwaarden:
* Uw werk dient geselecteerd te worden. U krijgt uiterlijk 10 dagen na aanmelding te horen of u geselecteerd bent.
* Over het verloop van de selectie en/of de sluitende beslissing wordt noch
schriftelijk (briefwisseling, e-mails) noch telefonisch overlegd.
*89Art kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal van de werken. Indien de kunstenaar dit wenst dient hij zelf zijn werk te verzekeren.
*De deelnemer brengt zelf de werken naar Brugge op 9 juli en haalt die na afloop op 12 juli ook zelf terug af.
*De tentoonstelling wordt vormgegeven door de curatoren van 89Art.
* 89Art krijgt toestemming om foto’s en teksten van de geselecteerde kunstenaars te gebruiken in het kader van de Klein Sculptuur Biënnale 2020
*De werken dienen met mankracht verplaatsbaar te zijn. (De werken en sokkel dienen met de trap naar boven gebracht te worden door de kunstenaar)
* Er is geen mogelijkheid tot het ophangen van werken. Niet aan het plafond, de muren of panelen.
* U dient zelf sokkels te voorzien voor uw werken
*De organisatie heeft geen enkele vorm van aansprakelijkheid.